1976
41 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ!
1
317 ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ!
1
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΤΟΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΣ!

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αναλαμβάνουμε παντός είδους τελωνειακή διαδικασία όπως Εισαγωγή, Εξαγωγή, Αποταμίευση, Διανομή, Αποθήκευση, Μεταφόρτωση και Ασφάλιση των εμπορευμάτων σας. Eκτελωνισμός από Κίνα, Εκτελωνισμός από Αμερική, Τελωνείο Χρεώσεις, τελωνείο Πειραιά, Customs Clearance Greece, Import Export USA. Επίσης λειτουργούμε σαν σύμβουλοι τελωνειακών διαδικασιών και κοστολόγησης για οικονομικότερες εισαγωγές και εξαγωγές.

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

  ΔΙΑΝΟΜΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

τελωνείο εμπορεύματα ψάρια νωπά

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

→ Commercial Invoice

→ Packing List

→ Δελτίο Αποστολής

→ Certificate of Origin

→ Quality Certificates

→ Movement Certificates

→ Φορτωτική

→ EORI Number

→ Εξουσιοδοτήσεις

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

→ Commercial Invoice

→ Packing List

→ Quality Certificates

→ Certificate of Origin

→ Movement Certificates

→ Φορτωτική

→ Διατακτική

→ Έγκριση Εισαγωγής

→ EORI Number

→ Εξουσιοδοτήσεις

→ Αποδεικτικό εμβάσματος στο εξωτερικό