Τελωνείο χρεώσεις εντός Ε.Ε.

Οι κανονισμοί για τελωνειακές χρεώσεις στην ΕΕ ορίζουν ότι η ΕΕ είναι μια οικονομική ζώνη χωρίς δασμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τελωνειακές χρεώσεις. Όχι μόνο για εμπορεύματα που παράγονται στα κράτη μέλη, αλλά και για οποιοδήποτε προϊόν έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό μετά την κάλυψη των αντίστοιχων εισαγωγικών δασμών στην ΕΕ. Γι’ αυτό και για τις αποστολές εντός ΕΕ, τυχόν δασμοί εισαγωγής, συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή. Ωστόσο, περιορισμοί και τελωνειακές χρεώσεις βρίσκονται σε ισχύ όταν πρόκειται για μεταφορές αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων. Δηλαδή προϊόντα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κρατικού μονοπωλίου. Έτσι, ανάλογα με την νομοθεσία της εκάστοτε χώρας, ορισμένα αγαθά μπορεί να απαγορεύονται να εξέλθουν ή να εισέλθουν σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Τελωνείο χρεώσεις εκτός Ε.Ε.

Στις διεθνείς μεταφορές απαιτείται τελωνειακή διασάφηση. Αυτή περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το περιεχόμενο που στέλνετε. Το κόστος εκτελωνισμού, δηλαδή το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε, εξαρτάται από τα αντικείμενα που στέλνετε και τους κανονισμούς για τελωνειακές χρεώσεις κάθε χώρας. Οι τελωνειακές χρεώσεις υπολογίζονται είτε ως ποσοστό του ΦΠΑ από τη χώρα άφιξης, είτε από όσα ειδικά ορίζουν οι κανονισμοί για τελωνειακές χρεώσεις της εκάστοτε χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης υπολογίζονται από κάποια πρόσθετα έξοδα ανάλογα με το περιεχόμενο της αποστολής.

Πώς να συμπληρώσετε τα έγγραφα εκτελωνισμού:

1. Να είστε σαφείς όταν συμπληρώνετε την τελωνειακή διασάφηση. Να συμπεριλάβετε ξεχωριστά κάθε αντικείμενο που βρίσκεται στο πακέτο και να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε γενικούς όρους όπως για παράδειγμα ρούχα, προσωπικά αντικείμενα ή δώρα.

2. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν το πακέτο σας για να ελέγξουν το περιεχόμενο για τυχόν απαγορευμένα προϊόντα. Έχουν το δικαίωμα να επιβεβαιώσουν εάν η αξία και η περιγραφή που αναφέρονται είναι σωστές και να καθορίσουν τυχόν τελωνειακές χρεώσεις. Αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι εάν μπορείτε να στείλετε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πρώτα ελέγξτε τη λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα της εταιρείας που επιλέξατε. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες μεταφορών έχουν τέτοιες λίστες στις επίσημες σελίδες τους. Σχετικά με τελωνείο χρεώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε.

3. Εάν δεν παρέχετε τα σωστά έγγραφα για τον εκτελωνισμό του πακέτου σας. Όπως και αν αρνηθείτε να πληρώσετε το κόστος εκτελωνισμού, υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην παράδοση. Μπορεί επίσης να γίνει και επιστροφή πίσω στον αποστολέα.